Град ће са 70 милиона динара, вероватно током лета, извршити докапитализацију предузећа Шумадија доо.

Највећи део од те суме биће утрошен за измирење доспелих обавеза, док ће 10 милиона динара бити опредељено за набавку нових машина и модернизацију производног процеса.

Уколико град преузме оснивачка права од државе, локална самоуправа ће моћи да овом предузећу директно поверава посао.

Подсећајући да је Шумадија доо предузеће које служи за професионалну рехабилитацију инвалида, градоначелник Крагујевца Радомир Николић је нагласио да је то нешто што мора да буде сачувано и да у граду мора да постоји то предузеће, тим пре јер се оно бави делатношћу која граду треба.

Њихови производи су јефтинији на тржишту, јер су њихови трошкови нижи, пошто држава финансира исплату зарада за инвалидна лица и набавку репроматеријала, објаснио је Николић и додао да ће град помоћи финансијски.

Од укупне суме, 10 милиона динара биће опредељено за набавку машина које ће модернизовати процес производње парковског мобилијара.

Комплетан процес требало би да буде окончан током лета. Неопходно је усвојити ребаланс буџета средином јула, чиме ће бити опредељен новац.

Паралелно ће се преговарати са надлежнима и припрамати уговори о преузимању оснивачких права од државе.