Историјат

Ово предузеће је настало као заштитна радионица по завршетку Другог светског рата и у том облику је функционисало до 30. марта 1957 године.

Одлуком Савеза глувих Србије од 30. марта 1957. године основано је привредно предузеће под називом „ДЕС“ са самосталним финансирањем из програма металопрерађивачке индустрије. Развој предузећа је усаглашен са развојем металопрерађивачке привреде индустријског басена у Крагујевцу.

Даљим трансформацијама друштва предузеће је 2008. године променило власнике капитала и претворено је из друштвеног у државни капитал. Током спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације, конверзијом дуга у капитал, предузеће је у 2016. години вишеструко увећало капитал са реалном вредношћу и уписало све државне органе као власнике капитала, а који су садржани у списима за привредне регистре.

За све време промена и трансформација како управљачких и законских, тако и власничких, предузеће је задржало своју делатност металопрерађивачке индустрије.

Предузеће тренутно запошљава 50 радника, од тога 28 особа са инвалидитетом што чини 56% од укупног броја запослених.

Предузеће је било једн од битних сарадника Застави, 21. октобру, Филипу Кљајићу и осталим гигантима, а упркос престанком њиховог рада предузеће је успело да се одржи до данас.

Град Крагујевац је увидео могућност да намиривањем обавеза из прошлости, односно улагањем у капитал предузећа и преузимањем удела и оснивачких права од Републике Србије постане већински власник и на тај начин врати предузеће на пут старе славе.

Предузеће се бави израдом:

  • Радних столова, полица, столица и осталог намештаја по мери за све врсте намена;
  • Мобилијара за дечија игралишта;
  • Школских игралишта и теретана на отвореном;
  • Свих врста ограда и капија;
  • Опреме за свлачионице;
  • Рампе за особе са инвалидитетом;
  • Металних конструкција различитих намена;
  • Столова, клупа, корпи за отпатке и осталих елемената за паркове.

Предузеће нуди и услуге: фарбања, пластифицирања, хладног цинковања, израде и одржавања сајтова, блогова и налога на друштвеним мрежама, вођење маркетинг кампања на интернету, као и друге маркетинг услуге.

Обзиром да су предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, које квалитетно обавља послове из своје делатности и да као одговорно друштво можемо помоћи да ово предузеће својим радом обезбеди средства за свој опстанак, препорука Града је да образовне установе у оквиру својих потреба остваре сарадњу са овим предузећем.

Руководство

ПРЕДУЗЕЋЕМ УПРАВЉА СКУПШТИНА И ДИРЕКТОР

ЧЛАНОВИ ПРЕДУЗЕЋА

Град Крагујевац – 54%
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – 19%
Републички фонд за здравствено осигурање – 14%
Фонд за развој Републике Србије – 11%
Национална служба за запошљавање – 2%
Јасмина Михајловић
вд директора

Документација

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕДУЗЕЋА

ИД ОБРАЗАЦ

Имате питање за нас?

ИМАТЕ ИДЕЈУ И ПОТРЕБНА ВАМ ЈЕ НАША ПОМОЋ?

Контактирајте нас