Друштвена одговорност

Шта треба да представља инклузија, шта чинимо за особе са инвалидитетом како бисмо им олакшали животне услове и учинили да се осећају равноправним са свим члановима друштва? Одговор је једноставан, а захтева напоре свих нас – потребни су нам емпатија и солидарност. У нашем предузећу између осталих основних принципа пословања налази се управо принцип који се заснива на поменутим вредностима, а који се односи на особе са инвалидитетом које су ту поред нас и имају право да се професионално развијају и расту заједно са својим окружењем. Ту смо да пружимо руку и да међусобно чинимо свет бољим местом.

Суочавање са животним препрекама код особа са инвалидитетом огледа се у свим сферама – од основних свакодневних животних потреба, преко школовања, до могућности запослења и адекватних услова за рад. Право на рад је једно од основних људских права и припада свима подједнако. Рад је важан за све, а посебно за особе са инвалидитетом, њима је као и осталом радно способном становништву потребно да својим радом зарађују новац за сопствене потребе, успостављају социјалне контакте чиме изграђују своју личност као признати чланови друштва и подижу своје самопоштовање.

Од оснивања послујемо као предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом што услед бројних препрека у друштву са којима особе са инвалидитетом суочавају, да по основу своје радне способности не могу да се запосле, настојимо да променимо у протеклих 66 година.

МИСИЈА

Свако може допринети успеху предузећа кроз своје специфичне вештине које могу бити другачије од утемељених и подразумеваних, па тако и особе са инвалидитетом својим вештинама које могу бити представљене и изведене другачије, а опет значити и вредети исто, уз труд за боље и квалитетније, доприносе пословном расту предузећа.

 ЦИЉЕВИ
  • Стварање услова за запошљавање особа са инвалидитетом, њихов напредак у послу и усавршавање каријере;
  • Представљање и промоција квалитета рада и производа предузећа у коме су 50% особе са инвалидитетом;
  • Подстицање и спровођење активности које истичу радне способности особа са инвалидитетом и доприносе развоју њихових потенцијала и јачању њихове личности и капацитета;
  • Производња, промоција и дистрибуција производа у чијој изради учествују особе са инвалидитетом, у циљу што бољег пословања и проширења пословних потенцијала и капацитета.
ЗАДАЦИ
  •  Пласирање и продаја производа и услуга насталих као продукт рада запослених у којем учествују и особе са инвалидитетом ради остваривања профита и финансијске добити;
  • Утицај на остваривање правилних ставова у друштву у односу на права, потребе и потенцијале особа са инвалидитетом;
  • Подстицање потпуне интеграције особа са инвалидитетом на радним задацима и свим сегментима друштва и економског живота, а нарочито у области запошљавања;
  • Организација састанака, семинара, трибина и предавања о раду и пословању предузећа, као и одговарајућих обука и тренинга за нове активности и послове;
  • Издавање одговарајућих информативних публикација и сарадња са средствима јавног информисања;
  • Сарадња и координација са другим предузећима у земљи и иностранству који послују на исте или сличне начине и имају сродне циљеве, као и сарадња са друштвеним и другим организацијама, заједницама и осталим правним лицима и предузетницима.

 

Остваривањем сарадње са нашим предузећем учествујете у друштвеној одговорности од општег значаја.
Купујте паметно, будите друштвено одговорни!

Циклус емисија ЈЕДНАКИ, аутора новинарке Катарине Мировић на тему колико се у нашем друштву примењује Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом којим се регулише право на рад најтеже запошљивих лица.