ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ШУМАДИЈА ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Београдска 69, 34110 Крагујевац
ПИБ: 101508840 | МБ: 07166206
ТР: 360-6377-75

    Имате питање за нас?

    ИМАТЕ ВЕЛИКУ ИДЕЈУ И ПОТРЕБНА ВАМ ЈЕ НАША ПОМОЋ?