Контакт

ШУМАДИЈА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Београдска 69, 34110 Крагујевац
ПИБ: 101508840︱МБ: 07166206︱ЈБКЈС: 81622
Текући рачуни
     Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
     200-3393640101005-03
     Banca Intesa а.д. Београд
     160-0000000070352-92

office@sumadija.co
+381 34 350 350
+381 65 9 350 350

nabavka@sumadija.co
prodaja@sumadija.co
+381 65 9 350 351
+381 65 9 350 352

finansije@sumadija.co
+381 65 8 255 266

Причајмо о Вашем пројекту...