Одржавање дечијих игралиштаа

Опрема за игру и забаву деце се налази у асортиману Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о. Крагујевац деценијама. Доношењем Правилника о безбедности дечијих игралишта (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2019) предузеће је применило и одржава систем менаџмента квалитетом из области производње и уградње дечијих и спортских игралишта, парковског мобилијара и металне галантерије – ISO 9001:2015.

Ми већ другу годину вршимо професионално одржавање дечијих игралишта која су изграђена у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта на територији града Крагујевца.